Inloggning

Medicinhistoriska Museet

Helsingborg


Helsingborgs medicinhistoriska förening

Vi flytt inte!!

Region Skåne har beslutat sälja huset och vill inte hyra det för medicinhistorisk verksamhet. i stället hänvisar de till Portvaktsstugan -ett 3-vånings bostadshus som är klart olämpligt för Medicinhistorisk verksamhet. Vi får ingen hörsal utan hänvisas till stadens utbud av föreläsningssalar när vi skall ha medlemsmöte med föreläsning och samkväm.

Politikerna lyssnar inte på oss!

Du som läser detta - kan Du påverka- gör det.

 

Vår förening vill visa hur man tog hand om sjuka förr i tiden. Detta gör vi med en kombination av utställningar och föredrag m m.

Föreningen bildades 27 april 1982 genom att aktiva medlemmar i Medicinhistoriska kommittén insåg behovet av en stödförening.

Bli medlem i medicinhistoriska föreningen

 • Besök museet så får Du årsberättelse och inbetalningskort

Se information och begäran om hjälp på startsidan!!

Vilka är vi?

Föreningens medlemmar är värdar och guider. Någon/några av dessa kan Du träffa på museet.


Styrelsen består av

 • ordförande Lennart Cegrell
 • vice ordförande Jan Rosqvist
 • kassaförvaltare Jerker Ahlin
 • sekreterare Barbro Albin
 • vice sekreterare Gun Eléhn
 • Nils Forsby
 • Yngve Einerth
 • Gertrud persson
 • Jan-Ingvar Persson
 • Eva Åsare

Suppleanter till styrelsen är: Elsebeth Nilsson och Anders Varenius.

"Vårt hus"

Byggnaden är uppförd 1888 som stadens första barnsjukhus och inrymmer sedan 1986 medicinhistoriskt museum.

Byggnaden är q-märkt, vilket bl.a. innebär att den inte får rivas.

Här håller vi till: :

Museibyggnaden med adress Bergaliden 20 i Helsingborg är ritad av stadsarkitekt Mauritz Frohm.

Fasaden är i Helsingborgstegel, s.k. Olsson-tegel.
Tre likadana sjukhus uppfördes ungefär samtidigt, vår museibyggnad i Helsingborg, ett i Bjuv och ett i Trelleborg.