Inloggning

Medicinhistoriska Museet

Helsingborg

Bildgalleri från museet


Modell av Sankta Maria sjukhus, byggt 1927, arkitekt Carl Westman. Modellen på museet är från 1956.
Nu för tiden förtätas området och omvandlas till attraktivt bostadsområde, nära Pålsjös bokskogar.


Sofiasyster vid patientsäng från 1940-talet.


Vanföreanstalten var en av Sveriges fyra institutioner för fysiskt handikappade.
Där fanns en verkstad för tillverkning av hjälpmedel.


Tidigare hölls gudstjänster regelbundet på alla sjukvårdsinstitutioner.
Denna orgel har använts på Gamla lasarettets medicinklinik.

Badkaret med täcke användes på S:ta Maria sjukhus på 1930-talet vid behandling av mycket oroliga patienter. Dessa fick ligga i 36-gradigt vatten upp till 12 tim.